Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

7.8. Fix idézési költség

. Fix idézési költségűnek nevezzük az összes lapot, ami nem minősül változó idézési költségűnek.

7.8.1. 

Amennyiben a lap idézési költsége sem X-et, sem ?-et nem tartalmaz, akkor a lapot fix idézési költségű lapnak kell tekinteni akkor is, ha a saját idézési költségét módosíthatja.
[Kiegészítés]