Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

7.7. Változó idézési költség

. Ha egy lap idézési költségében X vagy ? szerepel, akkor a lapot változó idézési költségű lapnak nevezzük. (21.8.)

7.7.1. 

A változó idézési költségű lapok alap idézési költségét a saját szövegük alapján, illetve a kijátszó játékos szándéka szerint kell megállapítani.

7.7.2. 

A kézben, pakliban, gyűjtőben (Semmiben) lévő változó idézési költségű lapok alap idézési költsége mindig a lap bal felső sarkában szereplő konkrét érték. Az alap idézési költség pontos kiszámítását kizárólag a lap kijátszásakor kell elvégezni.
[Kiegészítés]

7.7.3. 

Ha a változó idézési költségű lap nem kézből kerül kijátszásra, az idézési költségben szereplő X, illetve ? mindig a lehető legkisebb érték.
[Kiegészítés]

7.7.4. 

A változó idézési költségű asztalon maradó lap alap idézési költségét mindaddig a kijátszásakor megállapítottnak kell tekinteni, amíg a lap ki nem kerül a játékból.