Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

4.25. Sebződés

4.25.0. 

Akkor mondjuk, hogy egy lény vagy játékos sebződik, ha az aktuális életpontja csökken.

4.25.1. 

Sebesült vagy sérült lénynek nevezzük azt a lényt, amely sebződött az adott körben, és aktuális életpontja kevesebb a maximális életpontjánál.

4.25.2. 

Nem számít sebződésnek, ha egy játékos aktuális életpontot áldoz.

4.25.3. 

Nem számít sebződésnek, ha a játékos maximális életpontja fölé eső aktuális életpontja elvész.
[Kiegészítés]

4.25.4. 

Nem számít sebződésnek, ha a lény maximális lehetséges életpontja csökken. (37.)