Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

29.3. Első szakasz: varázspont-regeneráció

. Az előkészítő fázis legelső szakasza a varázspont regeneráció. Az első körében 1, a második körében 2, a harmadik körében 3, a negyedik körében 4, az ötödik és minden további körében 5 varázspontot kap a játékos. Ezen kívül a játékos minden második tartalékjában lévő lénye után kap +1 varázspontot, függetlenül attól, hogy a lények aktívak vagy passzívak. Az így kapott plusz varázspont a varázspont regeneráció részét képezi, és nem minősül forrásnak.

29.3.1. 

Ha egy lap a játékos körében „kapott” varázspontokra hivatkozik, akkor ezalatt a fentiek szerint megállapított teljes VP mennyiséget kell érteni.
[Kiegészítés]

29.3.2. 

A soron következő játékos a varázspont regeneráció feljegyzésével jelzi, hogy a köre elkezdődött.