Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

21.11. Változó idézési költség.

Ha egy lap idézési költsége X-et vagy ?-et tartalmaz, a lapot változó idézési költségűnek tekintjük.