Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

2.6. Játékmenet

2.6.1. 

A játékosok a saját lapjaik kijátszásával, illetve ezek használatával érhetik el a győzelmet.

2.6.2. 

A játékos más játékos lapját csak akkor érintheti, ha az az irányítása alá került, egy lap szövege kifejezetten erre utasítja, vagy egyébként a lap tulajdonosa ehhez hozzájárul.
[Kiegészítés]

2.6.3. 

A játékosok felváltva cselekedhetnek.

2.6.4. 

A cselekvés jogától a játékos nem fosztható meg, de arról saját döntése szerint lemondhat.

2.6.5. 

Az egyes cselekvések megfontolása csak a szükséges ideig tarthat, de döntéseik meghozatalában a játékosok egymást nem befolyásolhatják, egymást nem sürgethetik.
[Kiegészítés]

2.6.6. 

Egy cselekvés akkor tekintendő megtörténtnek, ha azt a játékos bejelentette, és annak esetleges költségeit levonta (kifizette).
[Kiegészítés]

2.6.7. 

A megtörtént cselekvések nem vonhatók vissza.
[Kiegészítés]

2.6.8. 

Az egyes cselekvéseknek mindkét játékos számára egyértelműnek kell lenniük.

2.6.8.1. 

A megtörtént cselekvés akkor tekinthető sikeresnek, ha azt nem akadályozták meg.

2.6.9. 

A mérkőzés eseményei bárki által dokumentálhatók, de ez nem veszélyeztetheti a játékmenet folyamatosságát.

2.6.10. 

Versenyen saját játszmájuk eseményeit a játékosok csak az adott játszma befejezése után dokumentálhatják.

2.6.11. 

Az e címen belül lefektetett szabályokat a kapcsolódó hatások végrehajtására is megfelelően alkalmazni kell.