Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

2.4. Játékszabályok

2.4.1. 

A játékot az e Kódexben lefektetett szabályok szerint kell játszani, ezektől eltérni versenyen tilos.
[Kiegészítés]