Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

2.2. A lapok

2.2.1. 

A Hatalom Kártyái Kártyajáték a kiadó által forgalomba hozott bármely lappal játszható, függetlenül attól, hogy az adott lap mikor, és mely kiadásban jelent meg.

2.2.1.1. 

A Kiadó által rendezett illetve támogatott versenyeken kizárólag magyar nyelvű lapok használhatók.

2.2.2. 

A lapok utánzása, és eredetiként való felhasználása, illetve a lapok hátoldalának szándékos megjelölése tilos.

2.2.2.1. 

Amennyiben versenyen a játékos a paklijában a többitől eltérő megjelenésű (pl. foil) vagy sérült, ill. egyéb ok miatt a hátlapjáról felismerhető lapot használ, akkor a lapjainak felismerhetetlenségéről gondoskodnia kell.
[Kiegészítés]

2.2.3. 

Tilos a lapok szövegének, egyéb tartalmának szándékos megmásítása.

2.2.4. 

A lapok értéket képviselnek, tulajdonosuk és gazdájuk különböző lehet, de mindenkinek kötelessége más játékosok lapjait sajátként kímélni.

2.2.5. 

Ha egy lap a játék során gazdát cserél, a játszma végén azt vissza kell adni a tulajdonosának.
[Kiegészítés]

2.2.6. 

Más játékos lapjait tilos a kézben vagy a gyűjtőben (Semmiben) lévő saját lapok közé, vagy a saját pakliba keverni.

2.2.7. 

A kézben tartott lapokat más játékosok sem nyíltan, sem rejtve nem kémlelhetik, de a kézben lévő lapjait saját elhatározásából bármely játékos megmutathatja.

2.2.8. 

A kézben lévő lapok számát kérdésre minden játékos köteles közölni. E kérdésben félrevezető választ adni tilos.

2.2.9. 

A lapok közül történő véletlenszerű kiválasztás esetén a véletlenszerűséget garantálni kell.
[Kiegészítés]