Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

170.1. Versenybíró

170.1.1. 

HKK versenybíró csak az lehet, aki e tisztségre feljogosító sikeres vizsgát tett.

170.1.1.2. 

Amennyiben vizsgázott bíró nincs jelen, vagy a verseny levezetését a bíró bármely oknál fogva folytatni nem tudja, úgy a versenyre nevezett valamennyi játékos beleegyezésével egy vagy több vizsgával nem rendelkező, a versenyzők által személyében elfogadott játékos is bíráskodhat a versenyen (eseti versenybíró).

170.1.1.3. 

Amennyiben a versenybíró maga is résztvevője a versenynek, úgy különösen indokolt, hogy a versenyt egynél több versenybíró vezesse.