Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

132.9. Immunitás varázslatokra

: a lap nem lehet célpontja varázslatnak, és a varázslatok semmilyen hatással nincsenek rá. Ha az immunitást utólag szerezte, az ekkor esetlegesen rajta lévő bűbájok leesnek róla, kivéve, ha az immunitást a rátett bűbáj biztosítja számára.
[Kiegészítés]