Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

132.4. Mágiaimmunitás

: Régebbi lapokon szerepel, ez varázslatokra és (bűbájok esetén) azok képességeire vonatkozik.