Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

131.7. Repülő jelző lények

. A jelző lények közül az számít repülő lénynek, amely esetében az őt létrehozó lap szövegében, a jelző képességeinek felsorolásában kifejezetten szerepel a „repül” kitétel. Minden más jelző lény „nem repülő” lénynek számít, függetlenül attól, hogy ténylegesen aktívan vagy passzívan került játékba.