Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

131.6. Repülés

. Repülő lénynek tekintünk minden olyan lényt, amely ténylegesen rendelkezik a „repül” képességgel, azaz szerepel ez a szó a szövegmezőben, illetve a Ä ikon a keretben. Minden más lény „nem repülő” lénynek számít, függetlenül attól, hogy ténylegesen aktívan vagy passzívan került játékba.

131.6.1. 

Az „Aktívan jön játékba.” – szövegű képesség egyenértékű a „repül” képességgel, és a Ä ikonnal. Ezek fogalmak az ikonnal egyenértékűek, és a továbbiakban „repül” képességgel hivatkozunk rájuk.
[Kiegészítés]

131.6.2. 

Ha a lény saját szövege, vagy az őt kijátszó cselekvés szövege szerint a kijátszásakor aktívan kerül a tartalékba, vagy a kijátszásakor közvetlenül az őrposztba kerül, azonban a „repül” képességgel nem rendelkezik, akkor nem tekinthető repülő lénynek.

131.6.3. 

Ha egy lény bizonyos feltétel teljesítésekor kapja meg kijátszáskor a „repül” képességet, a feltétel teljesítése esetén repülő lénynek számít mindaddig, amíg játékban van.