Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

131.5. Repülés

: Repülő lénynek tekintünk minden olyan lényt, amelynek szöveges leírásában szerepel, hogy: „Repül.” illetve a lapon megtalálható a „repül ikon” a keretben. Minden más lény „nem repülő” lénynek számít, függetlenül attól, hogy ténylegesen aktívan vagy passzívan került játékba.

131.5.1. 

Az e címben található szabályokat megfelelően alkalmazni kell a repülő/nem repülő építményekre is.