Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

117.3. Erősödésjelző

. Ez a jelző az őt létrehozó forrás szövegezése szerint + Ép-t vagy + sebzést, esetleg mindkettőt biztosít a lénynek, amelyre rákerül.