Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

1.2. Az egyensúly alapelve

1.2.1. 

A játék egyetlen lapja vagy szabálya sem biztosíthat önmagában aránytalan előnyt a játékosnak.
[Kiegészítés]

1.2.2. 

A játékegyensúlyt megbontó lapokat, illetve lapkombinációkat szabályozni, módosítani vagy tiltani szükséges.