Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

Zárszó

A HKK Magyarország első, és mindmáig legsikeresebb saját fejlesztésű tradicionális fantasy kártyajátéka. Megkerülhetetlen mérföldkő a magyar asztali játékok között. A játék egyedülálló módon 2015-ben már a huszadik születésnapját ünnepli. Töretlen népszerűségének oka szerintem igen összetett, mégis flexibilis játékszerkezetében, szerteágazó, színes, érdekes háttértörténetében és rendkívüli közösségformáló erejében rejlik.

Az elmúlt húsz évben a játékszabályok számtalan módosításon estek át. Tucatnyi új képesség, speciális részletszabály és általános pontosítás került bevezetésre. Mindemellett az induló csomag alig 350 féle lapjához képest a játék ma már több mint 7000 féle kártyalappal játszható.

A részletszabályok változásai, a pontosítások és az egyedi szituációs döntések terjengős és kusza halmaza egy idő után nehezen áttekinthető, néhol ellentmondásokat is hordozó, és csak igen lassan tanulható szabálytömeggé olvadt, amelyben eligazodni nem volt egyszerű. A korábbi egységesítésre irányuló próbálkozások csak részleges eredményt hoztak, a gyakori kérdésekre adott válaszok gyakran szabályokká merevedtek, néha pedig ellentmondásokat szültek. Mindez egyre fokozódó bizonytalanságot okozott a játékosok és a versenybírák körében.

A szabályok és egyedi döntések egyértelműsítése, egyszerűsítése, pontosítása tehát immár elkerülhetetlenné vált.

A HKK Kódex mind az alap-, mind a részletszabályokat, mind pedig az általánosításhoz használható egyedi szituációs döntéseket egybeszerkesztett módon tartalmazza. Önmagába olvasztotta mindazokat az ismereteket, amelyeket a játék fennállásának 20 éve alatt a játékvezetők, a versenybírók, a tesztelők és maguk a játékosok alkottak a HKK játszhatósága, és a játék minél magasabb szintű élvezete érdekében.

A HKK Kódex azt a célt tűzte maga elé, hogy segítséget nyújtson a játékot aktívan játszó verseny- és hobbijátékosoknak, versenybíróknak, tesztelőknek egyaránt. A szabályokkal való kezdeti megismerkedés, és az alapok helyes elsajátítása után olyan komplex szabálykönyvet ad a HKK-sok kezébe, amelynek forgatásával a játék minden szegmense könnyen, gyorsan és helyesen feltérképezhető.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik akár közvetlenül, akár közvetve, a biztatásukkal támogattak, segítettek a közel két éves alkotói folyamatban. Nélkülük - és persze a HKK töretlen szeretete nélkül - a HKK Kódex sosem készülhetett volna el.

Jancsár János szerkesztő