Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

VII. rész - Opcionális- és versenyszabályok

138. Általános versenyszabályok

138.0. 

A HKK versenyeken az e Kódex-ben lefektetett szabályokat az e fejezetben összefoglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az általános versenyszabályok szerint rendezett versenyt hagyományos versenynek nevezzük.

138.1. 

A versenyszervező az itt leírtaktól eltérő formátumban is rendezhet versenyt, de az esetleges eltéréseket a versenykiírásban előre rögzítenie kell, és a meghirdetett szabálymódosításoktól a verseny során nem térhet el.

138.2. 

Amennyiben a speciális versenyformátumok szabályai, vagy a versenykiírás ettől eltérően nem rendelkezik, minden HKK versenyen alkalmazni kell a pakli és a kiegészítő pakli méretére, a kiegészítő pakli használatára, a színkorlátozásra és a kezdésre, valamint a fordulók időkorlátozására vonatkozó versenyszabályokat.

138.3. 

A HKK versenyeken az újonnan kiadott lapokat csak a megjelenésüket követő hónap első napjától lehet használni.

139. A játszmák száma

139.0. 

Versenyen egy mérkőzés három játszmából áll. A harmadik játszmát akkor is le kell játszani, ha az eredmény az első két játszma után eldőlt.

139.1. 

Egy mérkőzés időtartama 55 perc.

139.2. 

Ha egy játékos a kör elindítása utáni legalább 5, de legfeljebb 10 percen belül nem állt készen a meccs megkezdésére, akkor az első meccset automatikusan elvesztette (a maradék 2-t továbbra is le kell játszani). Ha 10 és 15 perc között van a késedelem, akkor 2 meccset veszít, a harmadikat le kell játszani. 15 perc elteltével a mérközést automatikusan 3-0-ra elvesztette.

139.3. 

Pörgős versenyen - ahol a játékosoknak összesen csak 1 meccset kell játszani 1 körben - a játékos akkor veszíti el a mérközést, ha a 5. percig nem áll készen a játékra.

141. Végtelen ciklus

141.0. 

Ha versenyen egy játékos egyazon körben, közvetlenül egymás után ugyanazokat a cselekvéseket, ugyanolyan sorrendben, pontosan ugyanúgy egymás után anélkül hajtja végre, hogy a cselekvéssorozatba az ellenfele bármilyen módon beavatkozna, és mindeközben a játékos erőforrásai nem csökkentek, akkor a játékosnak be kell jelentenie, hogy szándéka szerint egymás után hányszor ismételné meg ugyanezt a ciklust, majd ezután a bejelentett számban végrehajtott ciklus végeredménye utáni állapotból folytatódik tovább a játék.

141.1. 

Ha olyan lények harcolnak egymással, amelyek valamilyen körülmény folytán nem képesek megsebezni egymást, akkor a harci fázis köztük anélkül fejeződik be, hogy bármelyikük sebződne.

142. Versenypakli, kiegészítő pakli mérete

142.1. 

A HKK versenyeken használt pakli legalább 50 lapból kell álljon.

142.2. 

A pakliban lévő lapok száma nincs maximalizálva.

142.3. 

A kiegészítő pakli pontosan 30 lapból kell álljon.

143. A kiegészítő pakli használata

143.1. 

Kiegészítő pakli használata nem kötelező.

143.2. 

Két játékos egymás elleni mérkőzése során, az első és a második játszma között minden játékosnak kötelessége átadni ellenfelének a kiegészítő pakliját. Az ellenfél azt korlátozás nélkül átvizsgálhatja, tanulmányozhatja, a kiegészítő pakli megismerése azonban csak a szükséges ideig tarthat.

143.3. 

A kiegészítő pakli előző pontban írt áttanulmányozása után, illetve a harmadik játszma megkezdése előtt a játékosok szabadon kicserélhetnek egy vagy több lapot a paklijuk és a kiegészítő paklijuk között.

143.4. 

A csere után a paklinak továbbra is szabályosnak kell maradnia, és sem a pakli, sem a kiegészítő pakli mérete nem változhat.

143.5. 

A kiegészítő pakli használatára 5 perc áll rendelkezésre.

144. Színkorlátozás

144.1. 

A pakliban legfeljebb három különböző szín lapjai használhatók.
[Kiegészítés]

144.2. 

A színkorlátozásba nem számítanak bele a színtelen és a Bufa (Bárd) lapok.

144.3. 

A kiegészítő pakliban lévő lapokra nem vonatkozik a színkorlátozás.

145. Kezdőszabály

145.1. 

A játszmát kezdő játékos az első körének húzás fázisában nem húz lapot.

146. Büntetőszabály

146.0. 

A versenyszervezőnek a versenykiírásban rögzítenie kell, hogy az adott versenyen a büntetőszabályt alkalmazza, vagy sem.

146.1. 

A büntetőszabály csak profi játékosokkal szemben alkalmazható.

146.2. 

A profi játékosok listáját a kiadó vezeti, és itt található. (link)

146.3. 

Kérdésre a játékos köteles közölni, hogy szerepel-e a profi játékosok listáján. Ebben a kérdésben a játékos félrevezető választ nem adhat.

147. Büntetőszabály

. Ha a játékos sebződik, és ezt a sebződést nem vonja le a következő cselekvéséig (vagy cselekvések hiányában az adott kör végéig), akkor a sebződés dupláját szenvedi el.

147.1. 

A büntetőszabály akkor alkalmazható, ha a játékos a saját forrásától vagy saját lapjának hátrányától sebződik.

147.2. 

Ha a játékos az ellenfél forrásától sebződik, vagy a sebződést az ellenfél lénye okozta neki, akkor az ellenfélnek ezt a sebzést, és annak mértékét jeleznie kell felé. A büntetőszabály ez esetben csak akkor alkalmazható, ha a játékos az ellenfél jelzése ellenére sem regisztrálja a sebződést.

147.3. 

A büntetőszabályt alkalmazni kell a varázspont (szörnykomponens vagy más erőforrás) elköltésére is. Ha a játékos egy bizonyos cselekvésének költségeit nem költi el, vagy a szükségesnél kevesebb költséget költ, akkor az el nem költött (hiányzó) mennyiség dupláját köteles elkölteni.

147.4. 

Amennyiben a játékos az ellenfelének figyelmeztetése ellenére a büntetőszabálynak magát nem veti alá, a büntetőszabály érvényesítéséről a versenybíró dönt.

148. A legismertebb versenyformátumok

148.1. 

Ebben a fejezetben összegyűjtöttük a legelterjedtebb, a hagyományos formátumtól eltérő versenyformátumok szabályait. Amiről az adott formátum leírása nem rendelkezik, abban a kérdésben a hagyományos formátumra vonatkozó versenyszabályokat kell alkalmazni.

148.2. 

A formátumok leírásában szereplő versenyszabályok módosíthatják a játékosok által használt paklikra, kiegészítő paklikra, szabálylapokra, követőkre és céhekre vonatkozó általános szabályokat.

150. Tiltott lapok

A tiltott lapok listáját a Kiadó honlapján és a versenykiírásból lehet megismerni.

150.1. 

A versenyeken tiltottak azok a lapok, amelyek saját szövegük szerint az adott formátumon nem használhatók.

150.2. 

A formátumok egymással kombinálhatók.

150.3. 

A versenyformátumokon tiltott lapok listáját a kiadó szükség esetén bővíti, illetve szűkíti.

150.4. 

A versenyen használt pakli (és kiegészítő pakli) összetételének a játszma (illetve a mérkőzés) megkezdésekor kell megfelelnie a versenykiírásban meghirdetettnek. A játszma során valamely okból a pakliba kerülő, abban a játszma megkezdésekor még benne nem lévő, a megengedettől eltérő színű, típusú vagy egyéb okból nem használható lapokat (pl. kiegészítő pakliból a pakliba került lapokat) a játszma végén a pakliból el kell távolítani.

150.5. 

Az adott versenyen tiltott lapokat más lapokkal sem lehet létrehozni.

150.6. 

Az adott versenyen használható lapkészletbe nem tartozó lapok nem tekinthetők tiltott lapoknak, csak akkor, ha ezt a formátumra vonatkozó versenyszabály kifejezetten tartalmazza.

151. Frissen bontott paklik versenye

151.1. 

A frissen bontott paklik versenyén használt paklikat a helyben beszerzett, bontatlan kártyacsomagok tartalmából kell összeállítani.

151.2. 

A versenyszervező a bontott kiadásoktól függően további lapok tiltását is meghatározhatja.

151.3. 

A versenyen a színkorlátozás szabályát és a tóken-szabályt nem alkalmazzuk. A versenyszervező a használható színek számát korlátozhatja.

151.4. 

A pakli mérete min. 30 lap. A versenyszervező ennél nagyobb minimális pakliméretet is meghatározhat.

151.5. 

A pakliban nem használt lapok alkotják a kiegészítő paklit. A kiegészítő pakli mérete szabadon megválasztható.

151.6. 

A játékosok kiegészítő pakliját az ellenfél nem vizsgálhatja át.

151.7. 

Draft. A válogatós (draft) verseny a frissen bontott formátum egy speciális változata.

151.8. 

A játékosok 7-8-fős csoportokra bontva asztalok köré ülnek. A helyszínen vásárolt és kibontott pakliból mindenki kiválaszt 1 lapot, a maradékot továbbadja a mellette ülőnek, majd a kapott csomagból választ 1 újabb lapot, stb., amíg minden lapot ki nem draftoltak. Ezután újabb csomagot bontanak. A draft végeztével a kidraftolt lapokból kell a versenypaklit összeállítani. A lapok kiválogatására a szervező a fentiektől eltérő szabályokat is meghatározhat.

151.9. 

A draft versenyen használt paklik minimális mérete 40 lap, és a pakliban maximum 4 különböző szín lapjai használhatók (a színtelen és Bufa lapok mellett).

151.10. 

A draft versenyen használt paklikban egy bizonyos lapból bármennyi használható.

152. Egyszínű paklik versenye

152.1. 

Az egyszínű paklik versenyén csak egyazon istenhez (klánhoz) tartozó lapokat lehet használni.

152.2. 

A Bufa (Bárd) és a színtelen lapok közül bármennyi használható.

152.3. 

A kiegészítő pakliban sem lehetnek a választottól eltérő színű lapok.

153. Isteni szövetség verseny

153.1. 

Az Isteni szövetség versenyen maximum két különböző istenhez (klánhoz) tartozó lapokat lehet használni.

153.2. 

A Bufa (Bárd) és a színtelen lapok közül bármennyi használható.

153.3. 

A kiegészítő pakliban sem lehetnek a választottól eltérő színű lapok.

154. Az egyszínűség egyedisége

154.1. 

Ezen a formátumon mind az Egyszínű paklik versenye (152.), mind A sokszínűség jutalma (161.) szabályait alkalmazni kell.

154.2. 

Tiltott minden ultra-ritka lap és helyszín. A ködkeresés nem használható.

154.3. 

Tiltott lapok: Archaix, Elenios követője (új), Furmányos pegazus (új), Kurtz, Kyb'er, a csontangyal, Magirox csatlósa, Sivara, Őrült Enkala, az animátor, Ősi bölcsesség, Vlagyimír szekercéje (új).

154.4. 

A kiegészítő pakliban sem lehetnek a választottól eltérő színű lapok.

155. Jellemek harca verseny

155.1. 

A jellemek versenyén maximum három különböző, egyazon jellemű istenhez (klánhoz) tartozó lapokat lehet használni.

155.2. 

Jó jellem: Raia (Katona), Elenios (Pszionicista), Rhatt.

155.3. 

Semleges jellem: Fairlight (Mágus), Sheran (Tudós), Tharr (Tisztogató).

155.4. 

Gonosz jellem: Leah (Halhatatlan), Dornodon (Tolvaj), Chara-din (Mutáns).

155.5. 

A Bufa (Bárd) és a színtelen lapok közül bármennyi használható.

155.6. 

A kiegészítő pakliban sem lehetnek a választott jellemtől eltérő színű lapok.

156. Új Nemzedék

156.1. 

A formátumon használható lapkészlet az adott verseny dátuma szerint folyamatosan változik, és megközelítőleg a legutóbbi négy évben kiadott lapokat tartalmazza.
[Kiegészítés]

156.2. 

A megjelenés évét a lap alján levő évszám alapján határozzuk meg.

156.3. 

Az Új Nemzedék lapkészletére vonatkozó szabályok bármely másik versenyformátum szabályaival kombinálhatók. Ezt a körülményt a versenykiírásnak tartalmaznia kell.

156.4. 

Káosz. Azokat a versenyeket, amelyeken az Új Nemzedék lapkészletére vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni, "káosz" formátumú versenyeknek nevezzük. Az ilyen versenyeken bármely évben megjelent lap használható.
[Kiegészítés]

158. Hatalom korlátozása verseny

158.1. 

A hatalom korlátozása versenyen csak gyakori és nem-gyakori besorolású lapok használhatók. Ez a szabály vonatkozik a szabálylapokra, és követőkre is.

158.2. 

Tiltott az összes ritka és ultraritka besorolású lap, továbbá az alábbi kiadásokban megjelent lapok: Csillagképek, Invázió, Idővihar, Zén expedíciója, Zén emlékiratai, AK, Hatalom Szövetsége, TF-találkozó, Puzzle és DVD-melléklet, valamint a HKK Társasjáték azon lapjai, amelyek korábban ritkaként, illetve csak a Társasjátékban jelentek meg.

158.3. 

Nem tiltottak azok a gyakori vagy nem-gyakori besorolású lapok, amelyek más kiadásokban ritkaként jelentek meg. Mindig annak az adott lapnak a besorolását szükséges vizsgálni, amely lap ténylegesen a pakliba kerül.

158.4. 

Az Aranyforrás kiegészítőben, illetve az ennél korábban kiadott lapok gyakorisága tekintetében a kiadó által vezetett laplista az irányadó. A lapok gyakorisága ellenőrizhető a lapkeresőben. (link)

159. Varázslat nélkül verseny

159.1. 

A Varázslat nélkül versenyen tiltott minden azonnali, általános és bűbáj varázslat, valamint az összes olyan lap, ami varázslatként is kijátszható.

159.2. 

Engedélyezettek a nem-varázslat típusú köd lapok, de a ködkeresés ezen a formátumon nem használható.

160. Tiltott mágia verseny

160.1. 

A Tiltott mágia versenyen tiltott az összes szabálylap, követő és minden ultraritka besorolású lap.

160.2. 

A versenyszervezőnek - a Kiadó által feltüntetetteken kívül - minden további tiltott lapot, illetve a tiltólistáról általa törölt (azaz engedélyezett) lapot meg kell jelölnie a versenykiírásban.

161. Sokszínűség jutalma verseny

161.1. 

A sokszínűség jutalma versenyen minden lapból csak egy használható, beleértve a paklit és kiegészítő paklit egyaránt. Ez a szabály a szabálylapokra és céhekre is vonatkozik.

161.2. 

Tiltott minden ultra-ritka lap és helyszín. A ködkeresés nem használható.

161.3. 

Tiltott lapok: Archaix, Elenios követője (új), Furmányos pegazus (új), Kurtz, Kyb'er, a csontangyal, Magirox csatlósa, Sivara, Őrült Enkala, az animátor, Ősi bölcsesség, Vlagyimír szekercéje (új).

162. Mágia méltósága verseny

162.1. 

A mágia méltósága versenyen nem lehet használni azokat a varázspont idézési költségű lapokat, amelyeknek idézési költsége 3-nál kevesebb, azokat az egyéb idézési költségű lapokat, amelyeknek az idézési költsége 1-nél kevesebb, továbbá azokat a vegyes idézési költségű lapokat, amelyeknek az idézési költsége 3 varázspontnál és 1 egyéb költségnél kevesebbet tartalmaz.

162.2. 

A formátumon tiltott minden lap, amelynek idézési költsége ?-et és X-et tartalmaz.

163. A mágia méltósága II.

163.1. 

A mágia méltósága II. versenyen nem lehet használni azokat a varázspont idézési költségű lapokat, amelyeknek idézési költsége 3-nál kevesebb, azokat az egyéb idézési költségű lapokat, amelyeknek az idézési költsége 2-nél kevesebb, továbbá azokat a vegyes idézési költségű lapokat, amelyeknek az idézési költsége 3 varázspontnál vagy 2 egyéb költségnél kevesebbet tartalmaz.

163.2. 

A formátumon tiltott minden lap, amelynek idézési költsége ?-et és X-et tartalmaz.

164. Tiltott hatalom verseny

164.1. 

A Tiltott hatalom versenyeken a Hatalom korlátozása formátum szabályait kell alkalmazni a Kiadó által felsorolt további lapok tiltásával.

165. Junior verseny

165.1. 

A Junior versenyen kizárólag a Junior kiegészítővel kiadott lapokat lehet használni.

166. Veszélyes faj verseny

166.1. 

A Veszélyes faj versenyeken használt paklikban lennie kell legalább 33 egyazon lény altípusba tartozó lapnak.

166.2. 

A választott altípusba beszámíthatók azok a lapok is, amelyeknek nevében vagy szöveges leírásában szerepel a választott altípus megnevezése.

166.3. 

A Veszélyes faj versenyen használt pakli mérete minimum 50, maximum 53 lap lehet.

166.4. 

Ha a játékos Semleges csatamezőt használ, a paklija mérete pontosan 57 lap kell, hogy legyen.

167. Pörgős verseny

167.1. 

A Pörgős versenyen a játékosok minden ellenfelükkel csak egyetlen játszmát játszanak.

167.2. 

A játékosok nem használhatnak kiegészítő paklit.

168. Opcionális játékszabályok kettőnél több játékossal

168.0. 

Kettőnél több játékos esetén a játékosok a körük végén mindig a tőlük balra ülő játékosnak adják át a körüket.

169.1. Diplomácia

169.1.1. 

Kettőnél több játékos esetén - ha ebbe a játék megkezdése előtt minden játékos beleegyezik - lehetőség van a diplomácia alkalmazására.

169.1.2. 

Ha a játék alatt a diplomácia alkalmazása tilos, akkor az ezzel próbálkozó játékosok szabályt szegnek, és ezért figyelmeztethetők.

169.1.3. 

Amennyiben a játékosok megállapodnak a diplomácia használatában, a játszma során bárki, bármelyik másik játékossal szövetséget, megállapodást köthet, akár időlegesen, akár az egész játszma idejére. A megállapodás tartalma az azt megkötő játékosok döntésétől függ, abba a többi játékos nem avatkozhat bele.

169.1.4. 

Megállapodás megkötésére, vagy a megkötött megállapodás betartására egyik játékos sem kényszeríthető. A megállapodást megszegő játékossal szemben azonban szankció alkalmazható, amelynek jellegét és mértékét a játék elkezdése előtt egyeztetni kell.

169.1.5. 

A diplomácia alkalmazása a játék során valamennyi játékos egyetértésével felfüggeszthető vagy megszüntethető. A felfüggesztett diplomácia a játék során valamennyi játékos egyetértésével bármikor újraindítható. Felfüggesztett vagy megszüntetett diplomácia esetén úgy kell tekinteni, hogy a diplomácia tilos.

169.2. Páros játék

169.2.1. 

A páros versenyeken a hagyományos versenyformátumra vonatkozó és az e fejezetben lefektetett szabályokat kell alkalmazni.

169.2.2. 

A páros játékot négy játékos, két párost alkotva játszhatja.

169.2.3. 

A játékosok körben ülnek, oly módon, hogy mindenki a saját párjával szemben ülve helyezkedjék el.

169.2.4. 

A páros tagjai egymás lapjait nem nézhetik. Egymás lapjait nem használhatják. Stratégiájukat csak hangosan (kódok és rejtett utalások nélkül, nyíltan megnevezve az adott lapot) beszélhetik meg.

169.2.5. 

A páros mindkét tagjának ugyanazt a szabálylapot kell használnia, amennyiben használnak szabálylapot. Ha a használt szabálylap kifejezetten csak a használójára hat, akkor annak képessége (és esetleges hátránya) szempontjából úgy kell tekinteni, mintha mindkét játékos külön-külön használná az adott szabálylapot. Ha a használt szabálylap nem kifejezetten csak a használójára hat, minden egyéb szempontból úgy kell tekinteni, mintha a páros egyetlen szabálylapot használna.
[Kiegészítés]

169.2.6. 

A páros két tagja használhat különböző követőket is.
[Kiegészítés]

169.2.7. 

A párok életpontja közös. Maximális közös életpontjuk a játék kezdetén: 40. Ha a páros bármely tagja sebződik vagy életpontot áldoz, a közös életpont csökken. Ha a kör végén a páros életpontja 0 vagy kevesebb, a páros vesztett.
[Kiegészítés]

169.2.8. 

A játszmát a páros csak úgy adhatja fel, ha ebbe a döntésbe mindkét játékos beleegyezik.

169.2.9. 

A döntetlen végeredmény csak akkor állapítható meg, ha azt mind a négy játékos jóváhagyja.

169.2.10. 

Páros játék kezdésekor minden játékos dob kockával, és a legnagyobbat dobó játékos kezdheti el a játékot. A kezdés jogát nem adhatja át a párjának. Amennyiben a kezdésre jogosult játékos a kezdés jogáról lemond, akkor az ellenfél párosának az utána következő tagja kezdi a játékot, aki a kezdés jogáról nem mondhat le.
[Kiegészítés]

169.2.11. 

A párok felváltva cselekedhetnek. A páros két tagja egymás közt eldöntheti, hogy a cselekvés jogával melyikük fog élni.

169.2.12. 

Az első cselekvés joga minden fázisban az aktív játékost illeti meg, és erről a párja javára nem mondhat le. Ha az aktív játékos lemond az első cselekvés jogáról, akkor az ellenfél páros cselekedhet elsőként az adott fázisban.

169.2.13. 

A harci fázis támadók kijelölése részfázisában a játékos lényeivel csak az egyik - általa választott - ellenfele őrposztjában lévő lényeket támadhatja, és csak ugyanezen ellenfél őrposztján üthet át. A játékos a lényeivel csak annak az ellenfélnek az építményeit rombolhatja, amelyik ellenfél őrposztján átütött.

169.2.14. 

Ha egy lap szövege ellenfelet említ, ezen páros játék esetén célpont ellenfelet kell érteni.

169.2.15. 

Ha egy lény a harci fázis támadók kijelölése részfázisában megtámad egy játékost, vagy annak egy lényét vagy építményét, akkor a lény szövegében szereplő ellenfélen a kör végéig az által megtámadott játékost, illetve az általa megtámadott lény vagy építmény gazdáját kell érteni.

169.2.16. A kiegészítő pakli megismerése

. A játékosok az ellenfél páros mindkét tagjának a kiegészítő pakliját átvizsgálhatják az első játszma után.

169.2.17. A kiegészítő pakli használata

. A játékos a saját kiegészítő paklijának használatáról a párját csak szóban, fennhangon, és csakis a lecserélt lapok pontos megnevezésével tájékoztathatja.

169.2.18. Opcionális szabályok páros játékra

169.2.19. Közös szörnykomponens

: a páros két tagja által termelt, illetve kinyert szörnykomponensek egy helyre kerülnek, és a páros bármelyik tagja ezeket szabadon használhatja.
[Kiegészítés]

169.2.20. Közös őrposzt

: a pároknak egyetlen közös őrposztja van, amelynek mérete három. A közös őrposztban üresen álló helyre a saját csere fázisában a páros bármelyik tagja vihet be lényt, illetve saját lényét ekkor onnan a saját tartalékjába visszavonhatja. A közös őrposzton átütő lények bármelyik ellenfelet (akár egyszerre mindkettőt), és bármelyik ellenfél építményét támadhatják.

169.2.21. Közös védekezés

: a játékos a harci fázis támadók kijelölése részfázisában mindkét ellenfél őrposztjában lévő lényeket támadhatja, és lényei csak akkor üthetnek át az őrposzton, ha mindkét ellenfél minden őrposztban lévő lényét támadja legalább egy lényével. Ha egy lény átüt az őrposzton, bármelyik ellenfelet, illetve bármelyik ellenfél építményét támadhatja.

169.2.22. Közös lapok

: a páros két tagja egymás mellett ül, nézhetik egymás kézben lévő lapjait, de a párok ez esetben is felváltva következnek, és felváltva cselekedhetnek. A játékosok szabadon használhatják párjuk játékban lévő lapjai aktiválást kívánó képességeit, saját keretükből fizetve annak költségeit, mintha a saját lapjuk lenne. Ha a képesség használatának valamilyen korlátja van, e korlát szempontjából közömbös, hogy ki aktiválta az adott képességet. A lapok állandóan működő képességei a gazdájukra, és annak párjára egyaránt hatnak.

169.2.23. Kör irányának megváltoztatása

: ha ebbe valamennyi játékos beleegyezik, a játszma elején az egyik páros kezdi a játékot, míg a másik páros meghatározhatja, hogy a játékosok a tőlük balra, vagy a tőlük jobbra ülő játékosnak adják át a körüket, az adott játszmában.

169.3. Harc a végső hatalomért

169.3.1. 

A Harc a végső hatalomért formátumot három vagy több játékos játszhatja.

169.3.2. 

A játékosok körben ülnek. Minden játékos kizárólag a tőle balra ülő játékost, annak őrposztját vagy építményeit támadhatja a harci fázisban a saját lényeivel.

169.3.3. 

A játékosok ellenfele mindig a tőlük balra és jobbra ülő egy-egy játékos.

169.3.4. 

Ha valaki olyan cselekvést akar végrehajtani, ami az ellenfelére hat, akkor meg kell határoznia, hogy az a tőle balra, vagy a tőle jobbra ülő játékosra hasson.

169.3.5. 

Ha egy cselekvés minden játékosra, vagy mindenkire hat, akkor az a cselekvést használó játékostól balra ülő két, és jobbra ülő két játékosra fejti ki hatását, így a használójával együtt öt játékosra hat.

169.3.6. 

A célpontot igénylő cselekvéseknek szintén e közül az öt játékos, illetve ezen öt játékos lapjai (paklija, gyűjtője, stb) közül lehet célpontot választani.

169.3.7. 

Ha egy játékos a kör legvégén kiesik a játékból, a tőle jobbra ülő ellenfele kap 1 győzelempontot.

169.3.8. 

Ha a kör legvégén egy játékos is kiesik a játékból, ez nem akadálya annak, hogy az ugyanekkor kieső, a tőle balra ülő játékos kiejtésért járó győzelempontot megkapja.

169.3.9. 

Az a játékos, aki utoljára játékban marad, az utolsó előtti játékos kiejtéséért járó 1 győzelemponton felül kap még 1,5 győzelempontot.

169.3.10. 

A játszmát az a játékos nyeri, aki a legtöbb győzelempontot gyűjtötte.

169.3.11. 

Az aktív játékos lényein kívül az összes többi lény védekezés bónuszt kap.

169.3.12. 

Ha a játékos lényéből az ellenfél szörnykomponens nyerhet ki, az az ellenfél kapja a szörnykomponenst, aki a lény elpusztításáért felelős volt. Ha ilyen nincs, a lény gazdája döntheti el, hogy két ellenfele közül ki nyerheti ki a szörnykomponenst.

169.4. Istenek háborúja verseny

169.4.1. 

Az Istenek háborúja formátumot legalább öt, legfeljebb kilenc játékos játszhatja.

169.4.2. 

A játék során alkalmazni kell az Egyszínű paklik versenye formátumnál írtakat, azzal a szigorítással, hogy minden játékosnak különböző színnel kell játszania.

169.4.3. 

A játékosok által választott szín meghatározza, hogy melyik játékosnak melyik másik játékosok lesznek az ellenfelei.

169.4.4. 

Fairlight (Mágus) ellenfelei: Tharr, Raia és Leah.

169.4.5. 

Sheran (Tudós) ellenfelei: Leah, Tharr és Chara-din.

169.4.6. 

Tharr (Tisztogató) ellenfelei: Fairlight, Sheran és Rhatt.

169.4.7. 

Raia (Katona) ellenfelei: Fairlight, Dornodon és Sheran.

169.4.8. 

Elenios (Pszionicista) ellenfelei: Leah, Dornodon és Fairlight.

169.4.9. 

Rhatt ellenfelei: Leah, Chara-din és Dornodon.

169.4.10. 

Leah (Halhatatlan) ellenfelei: Rhatt, Sheran és Elenios.

169.4.11. 

Dornodon (Tolvaj) ellenfelei: Elenios, Raia és Tharr.

169.4.12. 

Chara-din (Mutáns) ellenfelei: Rhatt, Elenios és Raia.

169.4.13. 

A játékosok a játszma elején közös megegyezéssel a színek alapján meghatározottól eltérő ellenfeleket is választhatnak maguknak.

169.4.14. 

Az Istenek háborúja formátumon a játékosok közös megegyezéssel tilthatják azokat a lapokat, amelyeknek szöveges leírásában egy vagy több, a lap saját színétől eltérő isten (klán) neve szerepel.