Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

99. Hatni, hatással lenni valamire

99.0. 

Akkor mondjuk, hogy egy forrás hatással van egy lapra vagy jelzőre, ha jelzőt rak rá vagy vesz le róla; máshová helyezi; állapotát megváltoztatja (pl. aktivizálja, passzivizálja); képességét elveszi; valamilyen jellemzőjét (sebzés, ÉP, képesség, annak költsége stb) módosítja.
[Kiegészítés]

99.1. 

Nem minősül valamire való hatásnak a mágikus védelem, a rezisztencia, az immunitás és egyéb védekező képességek, amelyek a lapot védik valamitől; a lap kijátszásának folyamatába való beavatkozás (reagálás, költség módosítása, kompenzáció stb); a lap képességére való reagálás; valamilyen cselekvés tiltása - nem lehet "valamit csinálni" (gyógyulni, lapot húzni stb).
[Kiegészítés]

99.2. 

Szabálylapok, követők, őslichek, helyszínek, céhek és forrásra immunis lapok aktiválást kívánó képességeire, mint önálló cselekvésekre semmilyen módon nem lehet reagálni.

99.3. 

Szabálylapok, követők, helyszínek, céhek és forrásra immunis lapok aktiválást kívánó képességeinek használati költségét semmilyen módon nem lehet módosítani, vagy helyettesíteni.

99.4. Hatóidő

. Hatóidőnek nevezzük a meghatározott ideig működő, de nem állandó hatású források létrejöttétől a hatásuk megszűnéséig terjedő időtartamot. A hatóidő alatt az ilyen forrásokat érvényben lévő forrásnak kell tekinteni.

99.5. Hatókör

. A nem állandó hatású források kizárólag a létrejöttükkor már játékban lévő permanensekre vonatkoznak. Az ilyen források nem vonatkoznak a később, de még a hatóidőn belül kijátszott további permanensekre.

99.5.1. 

A hatóidőre és hatókörre vonatkozó szabályokat a hátrányokra is megfelelően alkalmazni kell.

99.6. 

Az állandó hatású permanensek (helyszínek, követők, szabálylapok, őslichek) csak akkor vonatkoznak a kézben, a pakliban illetve a gyűjtőben (kivételes esetekben a Semmiben) lévő lapokra, ha ezt a szöveges leírásuk vagy egy szabály kifejezetten említi.

99.7. 

Az állandó hatású permanensek (helyszínek, követők, szabálylapok, őslichek) a szöveges leírásuk szerint befolyásolhatják a lapkijátszás folyamatát, az épp kijátszott lapok idézési költségét, kijátszási feltételeit, illetve megváltoztathatják az épp kijátszott lapok bármely paraméterét.

99.8. 

Az állandó hatású permanensek képességei kizárólag akkor vonatkoznak a játékba kerülésük előtti időszakra, ha a szövegezésük kifejezetten ezt tartalmazza.