Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

95. Automatikus reakció

95.0. 

Azokat a reakciókat nevezzük automatikus reakciónak, amelyek létrehozása, és reakcióként történő működése időben egymástól elválik. Az ilyen reakciók mindaddig érvényben maradnak, amíg a létrehozásukkor meghatározott cselekvést meg nem kísérelték. Ekkor automatikusan létrejön a reakció hatás.

95.1. 

Az automatikus reakciók egymás után lépnek működésbe. Érvényben lévő több azonos hatású automatikus reakció közül egyazon cselekvésre mindig csak egy lép működésbe.
[Kiegészítés]

95.2. 

Az automatikus reakciók működésbe lépése mindig megelőzi a reakció cselekvések használatát.
[Kiegészítés]

95.3. 

95.3. Az automatikus reakciókat nem lehet drágítani.