Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

89. Kötelék ¤ ikon

: ha egy lapon ez az ikon szerepel, az azt jelenti, hogy a képesség használatához vagy költségéhez fűződő feltétel a „kötelék” teljesítése.

89.1. 

A kötelék feltételt a játékos akkor teljesíti, ha van a lap altípusával egyező altípusú másik lapja játékban, a kezében (meg kell mutatnia) vagy a gyűjtőjében.

89.2. 

A kötelék feltétel teljesítése kötelező, ha a kötelékhez szükséges lap játékban, vagy gyűjtőben van, illetve, ha a kötelék a lap idézési költségét, vagy a képesség használati költségét befolyásolja. Több választható hatás közül nem kötelező a _kötelék feltételhez kötött hatás választása akkor, ha annak feltétele teljesül.

89.3. 

Ha a kötelék feltétel teljesülését reakciósorban kell vizsgálni, akkor a köteléket a játékos a reakciósorban lévő lapjával is teljesítheti.

89.4. 

Ha egymás után két ¤ ikont látsz, az azt jelenti, hogy két megadott altípusú lapot kell mutatnod a kezedbõl, a gyûjtõdbõl vagy az asztalról (lehet vegyesen is). Ha több altípusa van a lapnak, akár úgy is, hogy egy ilyet, és egy olyat. A jövõben elképzelhetõ, hogy 3 vagy több köteléket elváró lapok is lesznek.

89.5. 

A kötelék feltételét nem lehet reakció altípussal teljesíteni.