Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

80. Rezisztencia z ikon

Rezisztencia z ikon: ha egy lapon ez az ikon szerepel, az azt jelenti, hogy a lap nem lehet célpontja olyan forrásnak, ami a szövege szerint EGY konkrét lapra vagy permanensre hat, beleértve azokat a forrásokat is, amelyek a célpontnak választható lapok vagy permanensek körét valamilyen feltétellel (pl. színük vagy idézési költségük alapján) szűkítik.
[Kiegészítés]

80.1. 

A rezisztencia nem véd azoktól a forrásoktól, amelyek egynél több lapot (permanenst) céloznak, vagy nem igényelnek célpontválasztást.

80.2. 

A rezisztencia nem véd azoktól a forrásoktól, amelyek egy „célpont lényre/nem-lényre”, „célpont [laptípus]-ra”, „célpont (valamilyen) jelzőre” vagy „célpont [lap altípus]-ra” vonatkoznak, illetve lapok egy további csoportjának valamely tagját célozzák.

80.3. 

A rezisztencia egy állandóan működő képesség.