Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

8. Lapok típusa

8.0.0. 

A lapok középső részén, az illusztráció és a szövegmező közti keretben, balra igazítva, álló betűtípussal szedve szerepel a lap típusa. A lapok típusaihoz kötődő általános szabályokat ebben a fejezetben foglaltuk össze.

8.0.1. 

A laptípus, és a hozzá tartozó szabályok nem számítanak különleges képességnek.

8.0.2. 

Az egyes laptípusokhoz tartozó további részletszabályok, szabálymagyarázatok és kiegészítések ebben a fejezetben találhatók.

8.1.0. Lény, nem-lény

. A szörny, torzszülött, kalandozó, galetki és avatár típusú lapokat együttesen lényeknek nevezzük. Valamennyi további laptípust együttesen nem-lény lapoknak nevezzük.
[Kiegészítés]

8.1.1. 

A lényeket a játékosok a kezükből a saját körük fő fázisában játszhatják ki.

8.1.2. 

A lények kijátszásuk után passzívan a tartalékba kerülnek.

8.1.2.1. 

Ha valamilyen forrás eredményeképp egy lény kerül játékba, és a leírása másképp nem rendelkezik, az a lény mindig a tartalékba kerül. Ha nincs megadva, hogy aktívan vagy passzívan, akkor attól függõen jön aktívan, ill. passzívan, hogy kézbõl való kijátszáskor hogy jönne játékba.

8.1.3. 

Ha egy szabály vagy lap szövege szörnyekre hivatkozik, ott ezen minden esetben a torzszülötteket is érteni kell.

8.1.3.1. 

Ha egy lap szövege szerint konkrét laptípust kell meghatározni, és választható mind a szörny, mind a torzszülött laptípus, akkor a szörny laptípus választása a torzszülöttekre nem vonatkozik.

8.2.1. Galetki, torzszülött.

. Ha egy játékos az ellenfél torzszülöttjéből szörnykomponenst nyer ki, és van a játékban galetkije, akkor minden egyes szörnykomponens kinyerése helyett tehet egy tetszőleges galetkijére egy erősödés-jelzőt. Minden erősödés-jelző +1 sebzést és +1 Ép-t jelent a galetkinek. A galetkik ilyen módon történő erősítése nem számít sem cselekvésnek, sem forrásnak, sem célzásnak.
[Kiegészítés]

8.2.2. 

Ha a játékosnak van galetkije és torzszülöttje is játékban, bármikor, azonnali cselekvésként feláldozhatja egy aktív torzszülöttjét azért, hogy galetkijei közt szétosszon annyi erősödés-jelzőt, amennyi szörnykomponens volt kinyerhető a torzszülöttből. Az erősödés-jelző +1 sebzést és +1 Ép-t jelent. Ez a szabály az előkészítő fázis második szakaszában is alkalmazható. A galetkik ilyen módon történő erősítése nem számít sem forrásnak, sem célzásnak.
[Kiegészítés]

8.2.3. Galetki

. A galetki laptípushoz tartozó játékszabály, hogy testrész kártyák tehetők rájuk.

8.3.1. Kalandozó

. A kalandozó laptípushoz tartozó játékszabály, hogy szintlépés kártyák tehetők rájuk, illetve egyéb módon szintet léphetnek. A kalandozók alapesetben 0. szintűnek számítanak, és minden általuk kapott szintlépés +1 sebzést és +1 Ép-t jelent, valamint esetleg lehetőséget speciális képességek használatára.
[Kiegészítés]

8.4.1. Szintlépés, testrész

. A szintlépés és testrész típusú kártyákat a játékosok csak a saját körük fő fázisában játszhatják ki. A szintlépés kártya csak kalandozóra, testrész kártya csak galetkire rakható.

8.4.2. 

A szintlépés és testrész kártyák kijátszása nem számít sem forrásnak, sem célzásnak.

8.4.3. Testrészáldozás szabály

. Ha az előkészítő fázison kívül létrejön egy forrás, ami egy vagy több galetkit céloz, megsebez, aminek hatására egy vagy több galetki kikerül a játékból, vagy a tulajdonosa irányítása alól, ami passzivizálna egy vagy több galetkit, vagy jelzőt tenne egy vagy több galetkire, akkor bármelyik érintett galetki gazdája reakcióként feláldozhat egyet az érintett galetkin lévő testrészei közül. Ekkor ennek a forrásnak erre az érintett galetkire semmilyen hatása nem lesz, de a forrás egyéb hatásai létrejönnek.
[Kiegészítés]

8.5.0. Varázslat

. Az azonnali, általános és bűbáj típusú kártyákat együttesen varázslatoknak nevezzük.
[Kiegészítés]

8.5.1. Azonnali

. Az azonnali varázslatok bármely játékos fő-, harci-, vagy gyógyulási fázisában kijátszhatók. Valamennyi egyéb laptípus csak a játékos saját fő fázisában játszható ki.

8.5.1.1. Lapkijátszás ellenfél körében

Ha egy szabály vagy egy lap szövege lehetővé teszi, hogy egy azonnalitól eltérő típusú lapot a játékos az ellenfél körében is kijátsszon, és a szöveges megfogalmazás nem említi, hogy ez pontosan mikor tehető meg, akkor ezen a lehetőségen az ellenfél fő fázisában történő lapkijátszást kell érteni.
[Kiegészítés]

8.5.2. Általános, bűbáj

. Az általános és bűbáj varázslatokat a játékosok csak a saját körük fő fázisában játszhatják ki.

8.5.3. 

Az azonnali és általános varázslatok hatása a kijátszásuk után azonnal megtörténik, ezután ezek a lapok a gyűjtőbe kerülnek.
[Kiegészítés]

8.5.4. Bűbáj

. A bűbáj típusú varázslatok kijátszásuk után aktívan az asztalon maradnak.

8.5.5. 

A bűbáj ’valamire’ típusú lapoknak mindig megfelelő, ’valami’ típusú célpontot kell választani, és kijátszáskor erre a célpontra kell őket rátenni. Ha nincs megfelelő célpont, az ilyen típusú lap nem játszható ki.
[Kiegészítés]

8.5.6. 

Ha egy szabály vagy lap szövege „bűbáj”-t említ, ott ez alatt valamennyi bűbájtípust egyaránt érteni kell.
[Kiegészítés]

8.6. Építmény

. Az építményeket a játékosok csak a saját körük fő fázisában játszhatják ki. Az építmények kijátszásuk után passzívan az asztalra kerülnek.

8.6.1. 

Az építmények kijátszáskori automatikus képességei akkor is létrejönnek; illetve kijátszáskori aktiválást kívánó képességeik akkor is használhatók, ha az építmény bármely okból passzívan kerül játékba.
[Kiegészítés]

8.7. Tárgy

. A tárgyakat a játékosok csak a saját körük fő fázisában játszhatják ki. A tárgyak kijátszásuk után aktívan az asztalra kerülnek.

8.7.1. KF tárgy

. A tárgyak egy részén az illusztráció és a szövegmező közti keretben a # ikon látható. Ezeket a tárgyakat nem az asztalra kell kitenni, hanem egy olyan lényre kell rátenni, ami képes azt használni, azaz szintén rendelkezik a # ikonnal. A szabályok vagy lapok szövegében a „KF” (kézben fog) rövidítés a # ikont jelenti. Azt a lényt, amelynél tárgy van, nevezzük a tárgy hordozójának.
[Kiegészítés]

8.7.2. KF tárgy megszerzése

. Amennyiben egy tárgyat hordozó lény harcol egy másik lénnyel, és a tárgyat hordozó lény a harci fázisban kikerül a játékból, míg a vele harcoló lény a játékban marad, akkor a játékból kikerülő lényen lévő tárgy nem kerül automatikusan a gyűjtőbe. Ez esetben a harcot túlélő lény gazdája dönthet úgy, hogy a gyűjtőbe kerülés helyett a rátett tárgyat átrakja a harcban részt vevő és azt túlélő lényére, feltéve, hogy az hordozója lehet a tárgynak. Ilyen esetben az új hordozó gazdája lesz az elvett tárgy új gazdája.
[Kiegészítés]

8.8.0. Szakértelem

. A szakértelmeket a játékosok csak a saját körük fő fázisában játszhatják ki. A szakértelmek kijátszásuk után aktívan az asztalra kerülnek.

8.8.1. 

Az azonos szakértelmek összeadódnak, és a szintjük megegyezik a játékos oldalán lévő ugyanolyan szakértelmek számával.

8.9.0. Helyszín

. A helyszíneket a játékosok csak a saját körük fő fázisában játszhatják ki. A helyszín kijátszása után aktívan az asztalra kerül.

8.9.1. 

A helyszínek játékba hozatala a kapcsolódó hatások szempontjából nem számít lapkijátszásnak, nem lehet rájuk reagálni, és az idézési költségüket sem lehet módosítani.

8.9.2. 

A helyszínek idézési költségében szereplő szörnykomponens kifizethető 2 Ép feláldozásával is. A helyszínek idézési költségét egyéb módon sem részben, sem egészében nem lehet helyettesíteni. A helyszínek idézési költségében szereplő szörnykomponens ilyen módon történő kifizetése a kapcsolódó hatások szempontjából nem számít helyettesítésnek.

8.9.3. 

A helyszínek a források és kapcsolódó hatások szempontjából nem számítanak játékban lévő lapoknak.

8.9.4. Helyszíncsere

. Egy időben csak egy helyszín lehet játékban. Ha valaki egy új helyszínt játszik ki, az előző a gyűjtőbe kerül.

8.9.5. 

A helyszínekre csak azok a források hatnak, amelyekre ez külön rá van írva. Semmilyen módon nem lehet őket feláldozni, passzivizálni, képességüket kikapcsolni illetve őket az asztalról visszakeverni, vagy onnan kézbe visszavenni, még költségként sem. A helyszínek nem cserélhetnek gazdát.

8.9.5.1. 

A helyszínek aktiválást kívánó képességeire nem lehet reagálni, és ezeket nem lehet drágítani sem.

8.9.6. Helyszínkeresés

. Bármely játékos az előkészítő fázisa második szakaszában, 2 VP árán, a húzás fázisban húzott lap felhúzása helyett, kikereshet egy helyszínt a paklijából. Mindez a húzás fázisban végrehajtott keresésnek minősül.
[Kiegészítés]

8.9.7. 

A helyszínek kapcsolódó hatásokkal (gyűjtőből, pakliból) is játékba hozhatók, és esetleges kijátszáskori képességük ilyenkor is létrejön.

8.10. Szabálylap, követő, céhek, őslich.

A szabálylapok, követők, céhek és őslichek különleges laptípusok. A rájuk vonatkozó szabályok itt találhatók. (42.)

8.11.0. Rátett lap

. A bűbáj ’valamire’, a szintlépés, a testrész típusú lapokat valamint a # ikonnal jelölt tárgyakat összefoglaló néven rátett lapoknak nevezzük.
[Kiegészítés]

8.11.1. 

A rátett lap mindig hatással van arra a lapra, amelyen elhelyezkedik. Ez egy állandóan működő hatás, amire nem lehet reagálni.
[Kiegészítés]

8.11.2. 

A rátett lap gazdája mindig az a játékos, aki kijátszotta, akkor is, ha a kijátszásakor azt egy másik játékos permanensére teszi.

8.11.3. 

Ha egy permanens gazdát cserél, az esetlegesen rajta lévő rátett lapok gazdája továbbra is az a játékos marad, aki azt a permanensre kijátszotta.
[Kiegészítés]