Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

7. A lapok idézési költsége

7.0.0. 

A lapok bal felső sarkában látható szám a lap idézési költsége.
[Kiegészítés]

7.0.1. 

Az idézési költség lehet varázspont, szörnykomponens, építő, áldozás, nekron és zansszilánk. Az idézési költség típusát az ikon alakja illetve színe határozza meg.

7.1. Varázspont idézési költség

. A varázspont idézési költséget a : ikon jelöli. A varázspont idézési költséget a játékos a rendelkezésére álló varázspontokból fizetheti ki.

7.2. Zanszilánk idézési költség

. A zanszilánk idézési költséget az arany szín különbözteti meg a varázspont idézési költségtől.

7.2.0. 

Azokat a lapokat, amelyek idézési költsége zanszilánk idézési költséget (is) tartalmaz, összefoglaló néven zanszilánkoknak nevezzük.
[Kiegészítés]

7.2.1. 

A zanszilánk idézési költség minden tekintetben varázspontnak számít, de a játékos minden egyes zanszilánk idézési költséget kifizethet 1 szörnykomponens vagy 1 áldozás elköltésével. Építmény kijátszásakor minden egyes zanszilánk fizethető 1 építő elköltésével is.
[Kiegészítés]

7.2.2. 

A zanszilánk idézési költségű lapok idézési költsége semmilyen módon nem csökkenhet 1 alá.
[Kiegészítés]

7.3. Építő idézési költség

. Az építő idézési költséget a E ikon jelöli. X építő idézési költséget a játékos a tartalékjában lévő aktív lényei közül X lény passzivizálásával fizethet ki.

7.4. Áldozás idézési költség

. Az áldozás idézési költséget a C ikon jelöli. X áldozás idézési költséget a játékos X játékban lévő lapja, illetve önálló jelzője (azaz X permanense) feláldozásával fizethet ki.
[Kiegészítés]

7.4.1. 

Az áldozás idézési költséget csak úgy lehet módosítani, ha ezt egy szabály vagy lap szövege kifejezetten lehetővé teszi, nevesítve, hogy a módosítás az áldozás idézési költségre (is) vonatkozik.
[Kiegészítés]

7.4.1.1. 

A lapok idézési költségében szereplő áldozást nem lehet csökkenteni, kivéve, ha az olcsóbbító hatás kifejezetten az áldozás költséget olcsóbbítja.

7.4.1.2. 

A lapok idézési költségét áldozással drágítani csak akkor lehet, ha a drágító hatás kifejezetten áldozással drágít.

7.4.2. 

Ha egy cselekvés költsége tartalmazza egy (vagy több) lap feláldozását (is), akkor a feláldozott lapot vagy lapokat ugyanezen cselekvés végrehajtásakor már gyűjtőben lévőnek kell tekinteni, kivéve, ha már a cselekvés bejelentésekor választani kell a gyűjtőben lévő lapok közül. Ez esetben az épp feláldozott lapok nem választhatók.

7.5. Nekron idézési költség

. A nekron idézési költséget a L ikon jelöli. X nekron idézési költséget a játékos a paklija tetejéről X*4 lap Semmibe dobásával fizethet ki.
[Kiegészítés]

7.5.1. Nekronszabály

. A játékosok első három körében körönként minden játékos csak egy-egy olyan lapot játszhat ki a kezéből, amelynek az idézési költsége kizárólag nekront tartalmaz.
[Kiegészítés]

7.6. Vegyes idézési költség

. Azokat a lapokat, amelynek idézési költségében többféle idézési költségtípus is szerepel, vegyes idézési költségű lapoknak nevezzük.

7.6.1. 

Az idézési költségükben varázspontot és zanszilánkot is tartalmazó lapok vegyes idézési költségű lapok. Ha egy lap vagy szabály kifejezetten varázspont idézési költségre hivatkozik, akkor az ilyen lapok esetében ennek a kétféle idézési költségnek az összegét kell figyelembe venni.

7.7. Változó idézési költség

. Ha egy lap idézési költségében X vagy ? szerepel, akkor a lapot változó idézési költségű lapnak nevezzük. (21.8.)

7.7.1. 

A változó idézési költségű lapok alap idézési költségét a saját szövegük alapján, illetve a kijátszó játékos szándéka szerint kell megállapítani.

7.7.2. 

A kézben, pakliban, gyűjtőben (Semmiben) lévő változó idézési költségű lapok alap idézési költsége mindig a lap bal felső sarkában szereplő konkrét érték. Az alap idézési költség pontos kiszámítását kizárólag a lap kijátszásakor kell elvégezni.
[Kiegészítés]

7.7.3. 

Ha a változó idézési költségű lap nem kézből kerül kijátszásra, az idézési költségben szereplő X, illetve ? mindig a lehető legkisebb érték.
[Kiegészítés]

7.7.4. 

A változó idézési költségű asztalon maradó lap alap idézési költségét mindaddig a kijátszásakor megállapítottnak kell tekinteni, amíg a lap ki nem kerül a játékból.

7.8. Fix idézési költség

. Fix idézési költségűnek nevezzük az összes lapot, ami nem minősül változó idézési költségűnek.

7.8.1. 

Amennyiben a lap idézési költsége sem X-et, sem ?-et nem tartalmaz, akkor a lapot fix idézési költségű lapnak kell tekinteni akkor is, ha a saját idézési költségét módosíthatja.
[Kiegészítés]