Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

51. A lap altípusokhoz kapcsolódó általános szabályok

51.1. 

Ha egy szabály vagy lap szövege röviden egy altípus megnevezésére hivatkozik, akár ragozva is, akkor ez alatt az ilyen altípussal rendelkező lapokat és önálló jelzőket (permanenseket) kell érteni.
[Kiegészítés]

51.2. 

Az altípus, és a hozzá tartozó szabályok nem számítanak különleges képességnek.

51.3. 

Az egyes laptípusokhoz sorolt altípus megjelölések eltérő típusú lapokon is szerepelhetnek, de ez a körülmény a besorolásukat nem érinti.

51.4. 

Ha egy lapnak egynél több altípusa van, akkor egyaránt mindegyik altípushoz tartozónak kell tekinteni.

51.5. 

Ha egy altípussal rendelkező lap újabb altípust kap, az eredeti altípusát is megtartja.