Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

50. Kétféleképp / többféleképp használható lapok

50.0. 

Ha egy lapot egy szabály alapján vagy saját szövege szerint ki lehet játszani az eredeti típusától eltérő típusú vagy eredeti szövegétől eltérő hatású lapként is, akkor kétféleképp használható lapról beszélünk.
[Kiegészítés]

50.1. 

A kétféleképp használható lap kijátszásakor el kell dönteni, hogy az eredeti vagy az eltérő típusa; illetve az eredeti vagy az eredetitől eltérő hatása szerint kerül kijátszásra.
[Kiegészítés]

50.2. 

Az eredetitől eltérő típusúként kijátszott lap kijátszását minden szempontból ilyen típusú lap kijátszásának kell tekinteni, és a lap ilyenkor megtartja altípusát vagy altípusait is.

50.3. 

A kétféleképp használható lapokat kézben, pakliban és gyűjtőben az eredeti típusuk szerinti lapoknak kell tekinteni.

50.4. 

A többféleképp kijátszható lapon lévő N, Ú és kompenzáció érvényesül mindegyik kijátszási módnál, továbbá ha a lapnak van a saját idézési költségét befolyásoló képessége vagy magyarázata, azt mindegyik kijátszási módjánál figyelembe kell venni.

50.5. 

A ködkeresésre az e fejezetben írtakat megfelelően alkalmazni kell.