Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

50. Kétféleképp használható lapok

50.0. 

Ha egy lapot egy szabály alapján vagy saját szövege szerint ki lehet játszani az eredeti típusától eltérő típusú vagy eredeti szövegétől eltérő hatású lapként is, akkor kétféleképp használható lapról beszélünk.
[Kiegészítés]

50.1. 

A kétféleképp használható lap kijátszásakor el kell dönteni, hogy az eredeti vagy az eltérő típusa; illetve az eredeti vagy az eredetitől eltérő hatása szerint kerül kijátszásra.
[Kiegészítés]

50.2. 

Az eredetitől eltérő típusúként kijátszott lap kijátszását minden szempontból ilyen típusú lap kijátszásának kell tekinteni.
[Kiegészítés]

50.3. 

A kétféleképp használható lapokat kézben, pakliban és gyűjtőben az eredeti típusuk szerinti lapoknak kell tekinteni.

50.4. 

A ködkeresésre az e fejezetben írtakat megfelelően alkalmazni kell.