Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

48. Hordaparancsnok és követő

48.1. 

A hordaparancsnok és az epikus követő speciális követő altípusok. Nem lehet melletük szabálylapot vagy más követőt használni.

48.2. 

Ha a játékos hordaparancsnokot vagy epikus követőt használ, nem húz miatta a játék elején a kevesebb lapot. Az epikus követőnél 5 lapot, a hordaparancsnoknál pontosan annyi lapot húz fel, amennyi a hordaparancsnok szövegében szerepel.

48.3. 

Ha a hordaparancsnok vagy epikus követő a játék elején nem működik, a követőkre vonatkozó általános szabály szerint a játékos a kezdőkézre eggyel kevesebb lapot húz fel, mint egyébként.

48.4. 

Ha a használt hordaparancsnok módosítja a játékos életpontját, akkor a maximális életpontját is módosítja. Az epikus követőknél a játékos 2-vel kevesebb max. ÉP-ről kezdi a játékot.

48.5. 

Ha a játék elején a hordaparancsnok, ill. epikus követő nem működik, akkor a játékos életpontjára és maximális életpontjára az általános szabályok vonatkoznak.

48.6. 

Ha a játék folyamán a hordaparancsnokot ill. epikus követőt kikapcsolják, akkor emiatt a hordaparancsnok által módosított életpont és maximális életpont nem változik.

48.7. 

Ha az epikus követőn szerepel a „Kedvelt lap” kifejezés, akkor játék elején rakj rá 3 kedvelt lap jelzőt. Ha kijátszol egy, a megadott altípusba / csoportba tartozó lapot a kezedből, és van még ilyen jelző a követőn, végy le egyet, és azonnal, még a reakciók előtt nő 2-vel a max. ÉP-d és gyógyulsz 2-t. A kedvelt lap jelzők száma az epikus követőn másként nem változhat.