Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

43. Szabálylap

43.1. 

Szabálylapokra csak másik szabálylap ill. olyan forrás lehet hatással, ahol ez kifejezetten említve van.

43.1.1. 

Szabálylapok aktiválást kívánó képességeit nem lehet drágítani, és ezekre nem lehet reagálni sem.

43.2. 

A szabálylapok nem tekinthetők játékban levő lapnak, nem tartoznak egyik szín (isten vagy klán) lapjaihoz sem, illetve nem kapcsolódnak közvetlenül a háttérvilágokhoz.

43.3. 

Nem kötelező szabálylapot használni, de egy paklihoz legfeljebb egyféle szabálylap tartozhat.

43.4. 

Nem kötelező szabálylapot használni, de minden játékos legfeljebb egy szabálylapot használhat.

43.4.1. 

Kizárólag úgy használhat egy játékos egynél több szabálylapot, ha ezt az adott szabálylap szövege megengedi; ha egy lap egy másik játékos szabálylapját lopja el; vagy az előre kikészített szabálylapot hoz létre.

43.5. 

Ha a játék folyamán valamilyen módon semlegesítik a szabálylapot, akkor azt képpel lefelé kell fordítani.

43.6. 

A szabálylapokat nem lehet feláldozni.

43.7. 

Ha több játékos is ugyanolyan szabálylapot használ, azok hatása nem adódik össze.

43.7.1. 

Ha egy játékos egynél több ugyanolyan szabálylapot használ, ezek hatása összeadódik.
[Kiegészítés]

43.8. 

Egy szabálylapon levő jelzőket csak maga a szabálylap módosíthatja, ill. olyan forrás, ahol ez kifejezetten említve van.