Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

137. Kijátszáskori aktiválást kívánó képességek

: Ha egy asztalon maradó lap sikeres kijátszásakor használható aktiválást kívánó képességgel rendelkezik, akkor ennek használata a lapkijátszásától független, önálló cselekvés. A lap kijátszása és a kijátszáskori aktiválást kívánó képességének használata között kizárólag reakció cselekvések használhatók.

137.1. 

Az egyéb aktiválást igénylő képességek hatása és használatuk módja mindig szerepel az adott lap szöveges leírásában.

137.2. Reakció képességek

. Ha egy aktiválást kívánó képességet kizárólag reakcióként, illetve reakcióként is lehet használni, akkor ez a képesség így használva reakció cselekvésnek számít.

137.3. 

Ha egy képesség a szövege szerint megakadályoz valamit, akkor az ilyen képesség mindig reakció képességnek számít.

137.4. Közös képesség

Ha egy lap szövegében szerepel a „Közös képesség:” szövegrész, akkor az azt jelenti, hogy az ott megjelölt aktiválást kívánó képességet, az esetleges költség kifizetésével bármelyik játékos használhatja.

Ha nincs külön megjelölve, hogy az ilyen képesség mikor használható, úgy azt akkor lehet használni, amikor azonnali varázslat is kijátszható lenne.