Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

134. Kijátszáskori automatikus képességek

134.0. 

Az asztalon maradó lapok sikeres kijátszásakor automatikusan aktiválódó képességeit kijátszáskori automatikus képességnek nevezzük.

134.1. 

A lapok kijátszáskori képességei csakis egyszer, a sikeres kijátszásuk után jönnek létre.

134.1.1. 

Amennyiben egy lap kijátszáskori automatikus képességének több hatása is van, ezen hatásokat a lapra írt sorrendben kell végrehajtani, illetve ezeket a lapon lévő sorrendben kell működtetni.

134.1.2. 

Amennyiben egy lapnak több különböző kijátszáskori automatikus képessége is van, ezek a lapra írt sorrendben jönnek létre.

134.4. Élet: X

: ha egy lény rendelkezik ezzel a képességgel, akkor a sikeres kijátszásakor tenni kell rá X életjelzőt. Az Élet képesség csak az élettel bíró lény kézből történő kijátszásakor működik, és csakis akkor, ha a lény idézési költségét a játékos ténylegesen kifizette (120.)
[Kiegészítés]

134.4.0. 

Ha egy lényen életjelző van, és a lény kikerülne a játékból vagy gazdát cserélne, ehelyett le kell venni róla egy életjelzőt, és a lénnyel nem történik semmi.

134.4.1. 

Az életjelző képessége automatikus képesség, egyszeri hatás, és akkor lép működésbe, amikor a lény ténylegesen kikerülne a játékból, vagy ténylegesen gazdát cserélne.
[Kiegészítés]

134.4.2. 

Ha a lény sebző forrástól kerülne a gyűjtőbe, az életjelző levételével egyidejűleg maximális életpontra gyógyul.

134.4.3. 

Ha a lényt valamilyen rajta lévő jelző hatása küldené a gyűjtőbe, az életjelző levételekor egyúttal ezeket a jelzőket is le kell róla venni.

134.4.4. 

Ha egy lényt egyszerre többféle rajta lévő jelző is a gyűjtőbe küldené, akkor egy életjelző egyszerre csak az egyik ilyen jelző hatásától védi meg.

134.4.5. 

Az életmentő cselekvések használata megelőzi az életjelző működésbe lépését.

134.4.6. 

Az életjelzőkre minden olyan forrás hatással lehet, amelyek egyéb (nem-önálló) jelzőkre hatnak, akkor is, ha ez a forrás szövegében hangsúlyozottan nem szerepel.

134.4.7. 

Az életjelző nem működik a lény nem kényszerített áldozásakor; ha a lény költség kifizetéseként kerül ki a játékból, vagy költségként cserél gazdát; illetve akkor, ha a lény a harci fázisban harci képesség hatására vagy ütés következtében kerülne ki a játékból, vagy ezek hatására cserélne gazdát.
[Kiegészítés]

134.4.8. 

Az életjelző nem lép működésbe, ha a lény a saját hátránya miatt kerül ki a játékból, vagy amiatt cserél gazdát.

134.5. Izom: X

: ha egy lény rendelkezik ezzel a képességgel, akkor a sikeres kijátszásakor a gazdája eldobhat a kezéből max. X lapot a Semmibe, és tehet a lényre annyi izomjelzőt, ahány lapot így eldobott. (124.)

134.6. Blokkolás: X

: ha egy lapnak blokkolás képessége van, ez azt jelenti, hogy a kézből történő sikeres kijátszásakor az ellenfél maximális varázspontja X-szel csökken.

134.6.1. 

A blokkolás asztalon maradó lapok esetében kijátszáskori automatikus képesség, azonnali vagy általános varázslatok esetében pedig a varázslat egyik hatása.

134.7. 

Ha egy blokkolással vagy anti-blokkolással rendelkező lap sikeresen létrejött, akkor annak blokkolását vagy anti-blokkolását már semmilyen módon nem lehet kikapcsolni, vagy reagálni rá.
[Kiegészítés]

134.8. 

A lapok blokkolás képességét a másoló lapok nem másolják.
[Kiegészítés]

134.9. Anti-blokkolás: X

: ha egy lapnak anti-blokkolás képessége van, ez azt jelenti, hogy a kézből történő sikeres kijátszásakor a kijátszójának a maximális varázspontja X-szel megnő.

134.9.1. 

134.9.1. Az anti-blokkolásra ugyanazok a további szabályok vonatkoznak, mint a blokkolásra, ld. (134.6.)

134.10. Anti-mágia: X

: ha egy lapnak anti-mágia képessége van, ez azt jelenti, hogy az ilyen lap kijátszására nem lehet varázslat kijátszásával reagálni, és a lap sikeres kijátszása után minden játékosnak el kell dobnia a kezéből X varázslatot. A lap kijátszójának az anti-mágia miatt dobandó varázslatot a Semmibe, a többi játékosnak a gyűjtőbe kell dobnia.
[Kiegészítés]

134.11. 

Ha valamelyik játékosnak nincs varázslata vagy X-nél kevesebb varázslat van a kezében, akkor annyi varázslatot kell eldobnia, amennyi a kezében van, majd meg kell mutatnia a kezét.

134.12. 

0-s anti-mágia esetében nem kell varázslatot dobni, és a játékosoknak nem kell megmutatniuk a kezüket.

134.13. 

Az anti-mágia miatti varázslatdobás illetve a kéz megmutatása az ilyen lap kijátszója által meghatározott sorrendben történik.
[Kiegészítés]

134.14. Csábítás: X

: A Csábítás képességgel rendelkező lény kijátszásakor, a játékos ellophat egy max. X idézési költségű célpont lényt, vagy ehelyett a Csábítással rendelkező lény kap egy +1 sebzést és +1 Ép-t jelentő erőjelzőt.
[Kiegészítés]

134.15. Anti-semlegesítés: X

: Ha egy lapnak anti-semlegesítés képessége van, ez azt jelenti, hogy az ilyen lap kijátszására nem lehet semlegesítéssel reagálni, és a lap sikeres kijátszása után minden játékosnak el kell dobnia a kezéből X db semlegesítéssel bíró lapot. A lap kijátszójának az anti-semlegesítés miatt dobandó lapot a Semmibe, a többi játékosnak a gyűjtőbe kell dobnia.