Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

133. Automatikus képességek

133.0. 

Az automatikus képességek közös jellemzője, hogy a játékosok szándékától függetlenül aktiválódnak az őket kiváltó feltétel teljesülésekor. Az automatikus képességek aktiválódása mindig kapcsolódó hatás. A kapcsolódó hatásokra vonatkozó szabályokat lásd itt: (22.)
[Kiegészítés]

133.1. 

Az automatikus képességeknek semmiképp nem lehet költsége.

133.2. Azonnal létrejövő automatikus képességek

Azonnal létrejövő automatikus képességek: Ha egy automatikus képesség szövegében hangsúlyozottan szerepel, hogy azonnal létrejön valamely feltétel teljesülésekor, akkor az ilyen képesség nem vár sem az őt kiváltó cselekvés befejezésére, sem az esetleges többi kapcsolódó hatásra, sem a cselekvésre vonatkozó esetleges reakciókra. Mindezeket megelőzve a feltétel teljesülésekor azonnal végrehajtódik. Amíg az azonnal létrejövő automatikus képesség hatását végrehajtják, a játékosoknak az összes folyamatban lévő cselekvést, reakciót és kapcsolódó hatást fel kell függeszteniük.
[Kiegészítés]

133.3. 

Automatikus hatások: az automatikus képességeket és hátrányokat összefoglaló néven automatikus hatásoknak nevezzük.

133.4. 

A figyelmetlenségből végre nem hajtott automatikus hatások az adott kör végéig pótolhatók, kivéve az automatikus reakciókat. (95.4.)(95.4).