Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

132. Immunitás

132.0. 

Ha egy lap immunis valamire, akkor az adott támadási forma nincs rá semmilyen hatással. Minden immunitás állandóan működő képesség.

132.1. 

Ha az adott támadási forma célzást is igényel, akkor az arra immunis lapot nem lehet vele megcélozni.

132.2. 

Célzást nem igénylő forrásokkal az adott támadási formára immunis lap is támadható, de annak nem lesz rá semmilyen hatása.
[Kiegészítés]

132.3. Méregimmunitás

: azt jelenti, hogy a lényre semmilyen módon nem kerülhet méregjelző, illetve ha volt rajta a méregimmunitás megszerzésekor, akkor azok leesnek.

132.4. Mágiaimmunitás

: ez a képesség azt jelenti, hogy a lény nem lehet varázslat célpontja, és nem lehet sebző varázslatokkal megsebezni.

132.5. Forrásimmunitás, forrásra immúnis

: ez a képesség azt jelenti, hogy a lapra nem hatnak a források. (97.)

132.5.1. 

Ha egy lap a forrásimmunitást utólag szerezte, az ekkor esetlegesen rajta lévő bűbájok leesnek róla, kivéve, ha a forrásimmunitást a rátett bűbáj biztosítja számára.
[Kiegészítés]

132.5.2. 

Forrásimmunis lapok képességeit nem lehet drágítani, és ezekre nem lehet reagálni sem.

132.6. Bűbájra immúnis

: azt jelenti, hogy a lapra nem tehető bűbáj, és a játékban lévő bűbájoknak semmilyen hatása nincs rá. Ha a lap az immunitást utólag szerezte, az ekkor esetlegesen rajta lévő bűbájok leesnek róla, kivéve, ha a forrásimmunitást a rátett bűbáj biztosítja számára.

132.7. Immunitás azonnali, általános varázslatra

: az ilyen típusú varázslatoknak a lap nem lehet célpontja, és ezek semmilyen hatással nincsenek rá.

132.8. Immunitás mentális varázslatra

: az ilyen altípusú varázslatoknak a lap nem lehet célpontja, és ezek – beleértve a játékban lévő mentális altípusú bűbájokat is – semmilyen hatással nincsenek rá. Ha az immunitást utólag szerezte, az ekkor esetlegesen rajta lévő mentális altípusú bűbájok leesnek róla, kivéve, ha a forrásimmunitást a rátett bűbáj biztosítja számára.

132.9. Immunitás varázslatokra

: a lap nem lehet célpontja varázslatnak, és a varázslatok semmilyen hatással nincsenek rá. Ha az immunitást utólag szerezte, az ekkor esetlegesen rajta lévő bűbájok leesnek róla, kivéve, ha az immunitást a rátett bűbáj biztosítja számára.
[Kiegészítés]

132.10. Immunitás tűzre (jégre, hidegre, villámra, elektromosságra, savra)

: azt jelenti, hogy a lapra az adott altípusú varázslatoknak nincs semmilyen hatása, az ilyen forrásokkal nem lehet megcélozni, illetve az ilyen sebzésformák (ilyen hatások) nem okoznak neki sebzést.

132.11. Immunitás harci képességekre:

: ez a képesség azt jelenti, hogy a lényre (építményre) a lények harci képességei semmilyen hatással nincsenek.

132.12. Célozhatatlan

: ez a képesség azt jelenti, hogy a megadott támadási forma célpontjának nem lehet a lapot választani.

132.13. Nem lehet megsebezni (valamivel)

: ez a képesség azt jelenti, hogy a lénynek (építménynek) a megadott támadási formával okozott sebzés minden módosítástól függetlenül mindig 0. Amennyiben nincs meghatározva, hogy pontosan mivel nem lehet megsebezni a lényt (vagy építményt), akkor általánosságban a bármilyen módon neki okozott sebzés minden módosítótól függetlenül mindig 0.

132.14. Nem hat rá (valamilyen) jelző:

ez a képesség azt jelenti, hogy a permanensre rákerülhet (az adott) jelző, de annak nincs rá semmilyen hatása.

132.15. Nem lehet rá (valamivel) reagálni:

ez a képesség azt jelenti, hogy a lap kijátszására, vagy az ilyen képességgel rendelkező permanens képességeire nem lehet (a megadott módon vagy formában) reakció cselekvéssel reagálni.
[Kiegészítés]
[Kiegészítés]