Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

132. Immunitás

132.0. 

Ha egy lap immunis valamire, akkor az adott támadási forma nincs rá semmilyen hatással (99.). Minden immunitás állandóan működő képesség.

132.1. 

Az immunis (valamire) és nem lehet rá hatni (valamivel) egymással ekvivalens fogalmak.

132.2. 

Ha egy adott támadási forma célzást is igényel, akkor az arra immunis lapot lehet vele célozni, de nem lesz rá hatással.
[Kiegészítés]

132.3. Méregimmunitás

: azt jelenti, hogy a lényre semmilyen módon nem kerülhet méregjelző, illetve ha volt rajta a méregimmunitás megszerzésekor, akkor azok leesnek.

132.4. Mágiaimmunitás

: Régebbi lapokon szerepel, ez varázslatokra és (bűbájok esetén) azok képességeire vonatkozik.

132.5. Forrásimmunitás, forrásra immúnis

: ez a képesség azt jelenti, hogy a lapra nem hatnak a források. (97.)

132.5.1. 

Ha egy lap a forrásimmunitást utólag szerezte, az ekkor esetlegesen rajta lévő bűbájok leesnek róla, kivéve, ha a forrásimmunitást a rátett bűbáj biztosítja számára.
[Kiegészítés]

132.6. Bűbájra immúnis

: azt jelenti, hogy a lapra nem tehető bűbáj, és a játékban lévő bűbájoknak semmilyen hatása nincs rá. Ha a lap az immunitást utólag szerezte, az ekkor esetlegesen rajta lévő bűbájok leesnek róla, kivéve, ha a forrásimmunitást a rátett bűbáj biztosítja számára.

132.7. Immunitás azonnali, általános varázslatra

: az ilyen típusú varázslatok semmilyen hatással nincsenek rá.

132.8. Immunitás mentális varázslatra

: az ilyen altípusú varázslatok – beleértve a játékban lévő mentális altípusú bűbájokat – semmilyen hatással nincsenek rá. Ha az immunitást utólag szerezte, az ekkor esetlegesen rajta lévő mentális altípusú bűbájok leesnek róla, kivéve, ha a forrásimmunitást a rátett bűbáj biztosítja számára.

132.9. Immunitás tűzre (jégre, hidegre, villámra, elektromosságra, savra)

: azt jelenti, hogy a lapra az adott altípusú forrásoknak nincs semmilyen hatása, és az ilyen típusú sebzések (források, direkt sebző képességek, ilyen altípusú lények ütése) nem okoznak neki sebzést.

132.10. Immunitás harci képességekre:

: ez a képesség azt jelenti, hogy a lényre (építményre) a lények harci képességei semmilyen hatással nincsenek.

132.11. Célozhatatlan

: ez a képesség azt jelenti, hogy a megadott támadási forma célpontjának nem lehet a lapot választani.

132.12. Nem lehet megsebezni (valamivel)

: ez a képesség azt jelenti, hogy a lénynek (építménynek) a megadott támadási formával okozott sebzés minden módosítástól függetlenül mindig 0. Amennyiben nincs meghatározva, hogy pontosan mivel nem lehet megsebezni a lényt (vagy építményt), akkor általánosságban a bármilyen módon neki okozott sebzés minden módosítótól függetlenül mindig 0.

132.13. Nem hat rá (valamilyen) jelző:

ez a képesség azt jelenti, hogy a permanensre rákerülhet (az adott) jelző, de annak nincs rá semmilyen hatása.

132.14. Nem lehet rá (valamivel) reagálni:

ez a képesség azt jelenti, hogy a lap kijátszására, vagy az ilyen képességgel rendelkező permanens képességeire nem lehet (a megadott módon vagy formában) reakció cselekvéssel reagálni.
[Kiegészítés]
[Kiegészítés]

132.16. 

Az automatikus reakciók öröklik az őket létrehozó lap minden tulajdonságát és jellemzőjét.