Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

131. A leggyakrabban előforduló állandóan működő képességek:

131.1. Mágikus támadás, mágikus védelem

: a képességek jelentéséről szóló szabályok itt találhatók. (14.) (15.)

131.2. Rezisztencia, háló, őrző, horgony, ősmágia

: az ikonokkal jelölt állandóan működő képességekre vonatkozó szabályok itt találhatók. (80.) (71.) (77.) (73.) (78.)

131.3. Láthatatlanság

: a láthatatlansággal rendelkező lény akkor is átüthet az ellenfél őrposztján, ha a játékos nem támadja lényeivel az ellenfél valamennyi őrposztban lévő lényét.

131.4. Láthatatlanság látása

: ha a láthatatlanság látásával rendelkező lény az őrposztban van, akkor az ellenfél lényeinek nem működik a láthatatlansága.

131.5. Repülés

: Repülő lénynek tekintünk minden olyan lényt, amelynek szöveges leírásában szerepel, hogy: „Repül.” illetve a lapon megtalálható a „repül ikon” a keretben. Minden más lény „nem repülő” lénynek számít, függetlenül attól, hogy ténylegesen aktívan vagy passzívan került játékba.

131.5.1. 

Az e címben található szabályokat megfelelően alkalmazni kell a repülő/nem repülő építményekre is.

131.6. 

A repülés nem képesség, hanem a lap működéséhez fűzött magyarázat. Azt mutatja meg, hogy a lény vagy építmény a főszabálytól eltérően nem passzívan, hanem aktívan kerül játékba.

131.6.1. 

A lapok szöveges leírásában szereplő: „Aktívan jön játékba.” – megfogalmazás egyenértékű a „Repül.” megfogalmazással, és a „repül ikon”-nal.

131.6.2. 

Ha a lény a saját szövege, vagy az őt kijátszó cselekvés szövege szerint aktívan kerül a tartalékba, vagy a kijátszásakor közvetlenül az őrposztba kerül, de a „repül ikon” vagy ennek szöveges megfelelője nem szerepel a lapon, akkor nem tekinthető repülő lénynek.

131.6.3. 

Ha egy lény bizonyos feltétel teljesítésekor válik repülő lénnyé, a feltétel teljesítése esetén repülő lénynek számít mindaddig, amíg játékban van.

131.7. Repülő jelző lények

Az önálló jelzők közül az számít repülő lénynek, amelyek esetében az őt létrehozó lap szövegében, a jelző jellemzőinek felsorolásában kifejezetten szerepel a „repül” kitétel. Minden más jelző „nem repülő” lénynek számít, függetlenül attól, hogy ténylegesen aktívan vagy passzívan került játékba.

131.8. Feltámadás

. A feltámadás képességgel rendelkező lényeit a játékos a saját fő fázisában a gyűjtőjéből is kijátszhatja. A feltámadás minden szempontból kézből kijátszásnak számít.

131.9. Összefogás (valamivel)

. Két, egymásnak megfeleltethető összefogás képességgel rendelkező lény a gazdájuk csere fázisában összefoghat egymással. Ilyenkor a két lényt egymásra kell tenni, és mindaddig egyetlen lénynek, és egyetlen lapnak kell őket tekinteni, amíg a gazdájuk a csere fázisában szét nem választja őket. Ha az összefogott lénycsoportban lévő lények altípusa illetve színe különböző, akkor egyszerre mindkét altípusúnak illetve mindkét színűnek kell tekinteni. Az összefogott lénycsoportban lévő lények aktiválást kívánó és harci képességei változatlanul megmaradnak, automatikus és állandóan működő képességeik viszont csak akkor működnek, ha azokkal mindkét lény rendelkezik. Ha az összefogott lénycsoportra bármikor lap vagy jelző kerül, akkor azok rátételekor a lény gazdájának meg kell határoznia, hogy ezek melyik összefogott lényére kerüljenek, és ezek az esetleges szétváláskor is a meghatározott lényén maradnak. Ha az összefogott lénycsoport, vagy az összefogott lények bármelyike elveszíti az összefogás képességét, a gazdájuk következő csere fázisában szét kell válniuk.

131.10. Nem cserélhet gazdát

. Ha egy permanens ezzel a képességgel rendelkezik, akkor sem időlegesen, sem véglegesen nem kerülhet ki a gazdája irányítása alól.
[Kiegészítés]

131.11. Nem másolható, nem lehet lemásolni

. Ha egy permanens ezzel a képességgel rendelkezik, akkor róla semmilyen módon nem hozható létre másolat. Az ilyen permanens képességei részben sem másolhatók, és az ilyen lapnak ez a képessége a gyűjtőben, kézben és a pakliban is működik.

131.12. Nem veszítheti el a képességeit

. Ha egy permanens ezzel a képességgel rendelkezik, a képességeit semmilyen módon nem veszítheti el, még időlegesen sem.
[Kiegészítés]