Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

117. A leggyakrabban használt nem önálló jelzők

117.0. 

A játékban lévő permanensekre csak olyan nem önálló jelző kerülhet, amely az adott permanenshez kapcsolódóan értelmezhető.
[Kiegészítés]

117.1. 

A különböző megnevezésű nem önálló jelzők egymással nem helyettesíthetők. A leggyakrabban használt ilyen jelzőkre vonatkozó részletszabályokat ebben a fejezetben foglaltuk össze.

117.2. 

Ha egy lapra olyan jelző kerül, amely a következő felsorolásban nem szerepel, akkor a jelző képességéről és használatáról az őt létrehozó lap minden esetben rendelkezik.

117.3. Erősödésjelző

. Ez a jelző az őt létrehozó forrás szövegezése szerint + Ép-t vagy + sebzést, esetleg mindkettőt biztosít a lénynek, amelyre rákerül.

117.4. Gyengülésjelző

. Ez a jelző az őt létrehozó forrás szövegezése szerint – Ép-t vagy – sebzést, esetleg mindkettőt ad a lénynek, amelyre rákerül.