Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

116. Kényszerítés

116.0. 

Kényszerítésnek nevezzük, ha valamilyen forrás hatására egy játékos olyan cselekvés végrehajtására, vagy olyan költség megfizetésére kötelezett, amelyet saját döntése alapján, önként nem tenne, illetve nem tehetne meg.
[Kiegészítés]