Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

111. Sebző varázslat

111.0. 

Sebző varázslatnak nevezzük azokat az azonnali és általános varázslatokat, amelyek a kijátszásukkor képesek sebzést okozni legalább egy lénynek, építménynek vagy játékosnak.
[Kiegészítés]

111.1. 

A bűbáj varázslatok nem számítanak sebző varázslatnak akkor sem, ha a kijátszásukkor sebzést okoznak.

111.2. 

A sebző varázslatot akkor is egyetlen forrásnak kell tekinteni, ha egynél több lényt, építményt vagy játékost sebez egyszerre.

111.3. 

Ha a sebző varázslat egynél több lényt, játékost vagy építményt sebez egyszerre, és a sebzése mértékét valamilyen hatás módosítja, akkor az általa okozott sebzést minden megsebzett lény, építmény és játékos esetében egyaránt módosítani kell.

111.4. 

Ha a sebző varázslat sebzése több lény, játékos vagy építmény közt szétosztható, és a sebzés mértékét valamilyen hatás módosítja, akkor a módosítást csak egyszer, a sebzés szétosztása előtt kell elvégezni.

111.5. 

Ahol egy szabály vagy lap szövege sebző forrást említ, ott az e fejezetben szereplő szabályokat megfelelően alkalmazni kell.