Tartalomjegyzék   |   Tárgymutató

1. A HKK alapelvei

[Kiegészítés]

1.1. A stratégiai jelleg alapelve

1.1.1. 

A HKK gyűjthető stratégiai kártyajáték.
[Kiegészítés]

1.2. Az egyensúly alapelve

1.2.1. 

A játék egyetlen lapja vagy szabálya sem biztosíthat önmagában aránytalan előnyt a játékosnak.
[Kiegészítés]

1.2.2. 

A játékegyensúlyt megbontó lapokat, illetve lapkombinációkat szabályozni, módosítani vagy tiltani szükséges.

1.3. Az egyértelműség alapelve

1.3.1. 

A játék szabályainak és valamennyi lapnak egyértelműnek, félreérthetetlennek és félremagyarázhatatlannak kell lennie.
[Kiegészítés]

1.3.2. 

Azokat a szabályokat és lapokat, amelyek bizonytalanságot okoznak, egyértelműsíteni szükséges.

1.4. A döntési prioritás alapelve

1.4.1. 

A játék alapszabályai nem mondhatnak ellent az alapelveknek, a játékszabályoknak pedig mindenkor harmonizálniuk kell az alapszabályokkal, és az alapelvekkel.

1.4.2. 

Egyes lapok, illetve egyes laptípushoz vagy lap-altípushoz, esetleg lapok egy-egy csoportjához tartozó különös szabályok figyelmen kívül hagyhatják, megváltoztathatják vagy felülírhatják a játék alapszabályait és egyes részletszabályait, de továbbra sem mondhatnak ellent az alapelveknek.

1.4.3. 

Az ugyanarra a kérdéskörre vonatkozó egyes részletszabályok, szabálymagyarázatok közül mindig a legutolsóként megjelentnek van a legmagasabb prioritása.

1.4.4. 

Versenyeken a versenybíró döntése nem bírálható, de a bírói döntésnek mindig következetesnek kell lennie, és mindig igazodnia kell a játék alapelveihez. A versenybíró köteles lelkiismerete és legjobb tudása szerint, részrehajlás nélkül, elfogulatlanul meghozni a döntéseit.
[Kiegészítés]

1.4.5. 

Az alapelvekkel ellenkező lapokat és szabályokat felül kell vizsgálni, azokat tiltani vagy módosítani szükséges.

1.5. A kölcsönös tisztelet alapelve

1.5.1. 

A HKK játékosok mindenkor tiszteletben tartják egymást, a játék szabályait és a versenybírók döntését, valamint egyéni lehetőségeikhez mérten segítik és támogatják a kezdő játékosokat.
[Kiegészítés]

1.5.2. 

A játék alapelveit és alapszabályait minden játékosnak tiszteletben kell tartania.

1.5.3. 

A játékszabályokat mindenkinek be kell tartania, és azok szándékos megsértése miatt bármely játékos szót emelhet.

1.5.4. 

A tétre játszott mérkőzéseket csak a versenybíró szakíthatja félbe, de az általa észlelt szándékos szabályszegésre bármely játékos felhívhatja a versenybíró figyelmét.

1.5.5. 

A kártyalapok cseréje és adás-vétele során mindenki köteles tisztességes megállapodásra törekedni.